معرفی و شرح وظایف

مدیر آزمایشگاه مرجع سلامت و امور آزمایشگاههای دانشگاه                                                                        

نام و نام خانوادگی : ..............................

مدرک تحصیلی : ..................................

 

  شرح وظایف مدیر آزمایشگاه مرجع سلامت و امور آزمایشگاههای دانشگاه

 

 1.    نظارت و هماهنگی بر استاندارد سازی روشهای آزمایشگاهی       

2.        همکاری با مراجع قانونی و ذی صلاح

3.       برنامه ریزی ؛ اجرا و نظارت بر توانمند سازی و ارتقاء علمی کارکنان آزمایشگاهی

4.       مشارکت درجلسات، کنفرانسها و کمیسیونها و سمینارهای علمی 

5.       تهیه ؛ تنظیم و تحلیل گزارشات کارشناسی مورد نیاز

6.        نظارت و اجرای دقیق مقررات و دستورالعملهای آزمایشگاهی

7.       نظارت بر کنترل کیفی آزمایشگاههای بخش خصوصی و دولتی

8.       مديريت اطلاعات و آمار آزمايشگاهي

9.        بررسی و صدور پروانه های آزمایشگاهی

10.      پايش و اطمينان از كيفيت و نحوه توزیع كيت ها،فراورده ها و تجهيزات آزمايشگاهي

11.      بازرسی و رسيدگي به شكايات

12.     تشکیل و راهبری کارگروه های تخصصی

13.     سیاست گذاری و ابلاغ مقررات آزمایشگاهی (اقتصادی، نیروی انسانی، تجهیزات و ... )

14.     سیاست گذاری در امر آزمایشات مربوط به پیشگیری از بیماری ها از جمله غربالگری بیماری های مادرزادی

15.  مشارکت و همکاری در اجرای طرح های آموزشی و پژوهشی 


مدیریت

محتوای مرتبط