شرح وظایف اداره

 

شرح وظایف :

 

 - مدیریت اطلاعات بیماریهای منطقه از طریق جمع آوری داده ها از آزمایشگاههای تابعه و ارائه به معاونت های بهداشتی.

 

  

 

- برگزاری دوره های آموزشی جهت دانشگاههای منفک شده.

 

 

- رسیدگی به شکایات.

 

 

- بررسی کارشناسی آزمایشگاههای واگذار شده به بخش خصوصی

 

 

- انجام امور پرسنلی مراکز تحت پوشش

 

 

- همکاری با دفاتر ثبت اسناد جهت معرفی مراکز مورد اعتماد برای انجام آزمایشات مربوط به مزدوجین

 

 

- همکاری و ارائه مشاوره در خصوص ساختمان آزمایشگاههای دولتی جدیدالتاسیس

 

 

- همکاری با اداره آموزش مداوم  دانشگاه برای برگزاری دوره آموزشی امتیاز بازآموزی

 

 

- تعامل با سازمان های بیمه گر در خصوص بازرسی و رسیدگی اسناد پزشکی

 

 

- برگزاری کمیسیون قانونی آزمایشگاهها بصورت online

 

 

- ورود مدارک متقاضیان مجوزهای آزمایشگاهی در سایت

 

 

- پیگیری و ارسال بخشنامه های اداره کل به آزمایشگاهها

 

 

- پیگیری و ثبت GPS آزمایشگاههای تحت پوشش

 

 

- شرکت در جلسات مرتبط (تعزیرات حکومتی - هماهنگی معاونت درمان و ...)

 

 

- نظارت بر تقسیم نیروهای طرحی

 

 

- صدور حکم جانشینی و مسئول فنی موقت آزمایشگاهها و درج در سایت اداره کل

 

 

 


سایر

محتوای مرتبط