سایر نهادها

آزمایشگاه غیر وابسته به دانشگاه

 

زاهدان 

 

 بیمارستان نبی اکرم - تامین اجتماعی - پیامبر اعظم (ص) - انتقال خون - درمانگاههای : بعثت ، صاحب الزمان و امام جعفر صادق (تامین    اجتماعی) ،زندان ، بسیج

 

 

خاش

 

درمانگاه تامین اجتماعی

 

 

سراوان

 

درمانگاه تامین اجتماعی

 

چابهار

 

درمانگاه تامین اجتماعی
 

          


اطلاعات آزمایشگاه ها

محتوای مرتبط