خصوصی

آزمایشگاههای خصوصی

 

زاهدان

 

آریا -امید -ایرانیان - توحید -پااستور - دکتر دبیری - سینا - دانش - رازی- فارابی - مهران -پردیس -خ دکتر حیدری

خاش

 

آزمایشگاه دکتر نجاتی

سراوان

 

آزمایشگاه پارس

چابهار

 

آزمایشگاه بهار - آزمایشگاه صدف

 

 

 

17 آزمایشگاه خصوصی

 

 

تلفن

آدرس

مسئول فنی

آزمایشگاه

شهرستان

ردیف

33226616

خيابان اميرالمومينين 12

دکتر محمدرضا محمدزاده

سينا

زاهدان

1

33213965

خيابان اميرالمومينين11

دکتر مهدی جهانتیغ

پاستور

2

33239173

خ مصطفي خميني

دکترحمیدرضا هجرانی مقدم

رازي

3

  2433893  3219700

خ خيام

دکتر محمد پرنیانی

اميد

4

33420935.8

فلكه مهران

دکتر اسماعیل صانعی مقدم

مهران

5

33447473

خ خيام

-

فارابي

6

33446770

خ خيام

دکتر عباسعلی نیازی

توحيد

7

33426275

خ مدرس

خانم دکتر ثامنی

دانش

8

33413257

ميدان مشاهير

خانم دکتر حیدری

 خانم دكتر حيدري

9

33438247

خ خيام

آقای دکتر امین حسینی

پرديس

10

2413208

خ مدرس

خانم دکتر آزیتا رفیعی

ايرانيان

11

2433243

خ خيام- جنب داروخانه توحید

دکتر محمد پرنیانی

آريا

12

33212737-33217078

خيابان اميرالمومينين8

آقای دکتر دبیری

دكتر دبيري

13

5222602 و 37629407

خ انقلاب

دکتر وهاب رکابی

پارس

سراوان

14

 05434222029

خ امام خميني روبروي شهرداري

دکتر رضا پذیرا

دكترنجاتي

خاش

15

05452224421

خ خيام جنب فروشگاه آشيان 2

خانم دکتر نیلوفر طیاری

صدف

چابهار

 

16

05452221392

بلوار امام خميني جنب درمانگاه سينا

آقای دکتر بهزاد ترکمانی

بهار

17

 


اطلاعات آزمایشگاه ها

محتوای مرتبط