1398/10/07
لزوم آمادگی و پاسخ آزمایشگاهی در بلایا و فوریت ها
لزوم آمادگی و پاسخ آزمایشگاهی در بلایا و فوریت ها
برای دستیابی به این هدف ارزشمند، آزمایشگاه مرجع سلامت در نظر دارد با کمک مراکز و ذینفعان مختلف برنامه ریزی نموده و موضوع آمادگی آزمایشگاهی برای پاسخ را در کانون توجه قرار دهد.
1398/09/16
برگزاری کلاس امداد ونجات و آشنایی با فوریت های پزشکی جهت همکاران آزمایشگاه مرجع سلامت دانشگاه
برگزاری کلاس امداد ونجات جهت همکاران آزمایشگاه مرجع سلامت دانشگاه